Biblioteka GSW

Biblioteka czynna w soboty
Sprawdź niżej (zakładka Kontakt), czy w najbliższą sobotę nie ma wyjątku

Biblioteka GSW jest specjalistyczną biblioteką naukową. Jej księgozbiór liczy ponad 12 tys. woluminów, a ich liczba systematycznie wzrasta. Największą wagę przywiązujemy do nabywania literatury zalecanej przez wykładowców. Gromadzimy zbiory odpowiadające potrzebom naukowym i dydaktycznym Uczelni. Mamy rozbudowane i inne działy, między innymi księgozbiór podręczny, historia, listy i wspomnienia, dzięki którym nasi studenci rozwijają swoje zainteresowania i pogłębiają wiedzę związaną nie tylko z kierunkiem studiów. W bibliotece dostępne są ponadto materiały audiowizualne, dokumenty elektroniczne oraz wydawnictwa periodyczne: czasopisma i gazety.

W bibliotece, oprócz wypożyczalni książek, znajduje się czytelnia z dużą liczbą miejsc, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, na których udostępniane są też czasopisma w wersji online, stanowisko komputerowe Academica. Jest tu też wygodna sofa smiley

Zapraszamy!

Regulamin korzystania z czytelni i wypożyczalni Biblioteki GSW dostępny jest do pobrania na dole strony (w pliku PDF)

Kontakt

Kierownik biblioteki mgr Katarzyna Gotowicz

Godziny pracy

Poniedziałek
9:00 - 15:00
Wtorek
9:00 - 15:00
Środa
9:00 - 15:00
Czwartek
9:00 - 15:00
Piątek
Sobota
9:00 - 15:00
Niedziela
Uczelnia zamknięta
Uwagi dodatkowe
 
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. 35
Adres e-mail
Pokój

nr A115 (parter, skrzydło prawe)

Zasoby biblioteczne

Biblioteczny katalog komputerowy KOHA

Pod poniższym linkiem dostępny jest uczelniany katalog komputerowy (system biblioteczny) KOHA. W przypadku problemów prosimy o kontakt: biblioteka@gsw.gda.pl.

  System KOHA (PRZERWA TECHNICZNA)
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA

Dostęp do Cyfrowej wypożyczalni Academica możliwy jest w czytelni Biblioteki GSW w Gdańsku. Korzystać z niego można w godzinach pracy Biblioteki GSW (wyłącznie tu) i nie są do tego potrzebne żadne dodatkowe dokumenty (np. legitymacja) ani posiadanie loginów i haseł.
Można tu przeglądać publikacje, które chronione są prawem autorskim.

Przed pierwszym skorzystaniem zalecamy zapoznanie się:

 

Do Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica, prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, GSW przystąpiła w lutym 2019 r. Dzięki temu Studenci i pracownicy uczelni mają dostęp do zdigitalizowanych książek (stan na kwiecień 2023  to ponad 3,7 mln dokumentów). Zbiory, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach można wyświetlać (oraz przeglądać cały katalog) z dowolnego komputera (np. domowego) z dostępem do Internetu na stronie Academiki: https://academica.edu.pl/

 

Ogromna baza publikacji

Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

https://academica.edu.pl/about/new_quality
Czasopisma Naukowe GSW

Gdańska Szkoła Wyższa jest wydawcą następujących czasopism naukowych:

 1. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 2300-9055
 2. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy, ISSN druk 2657-5922, ISSN online 2657-7674
 3. Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych, Nr 1 i 2: ISSN online 2719-9142. Od numeru 3: seria monografii "Nauka i Społeczeństwo", https://gsw.gda.pl/content/serie-wydawnicze-nauka-spoleczenstwo
 4. Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania, ISSN online 2719-9770 (nowość)

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi własną platformę czasopism: Czasopisma Naukowe GSW, gdzie publikowane są wszystkie artykuły z wymienionych wyżej czasopism. Artykuły są dostępne publicznie, bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF.

  Czasopisma Naukowe GSW

Jesteśmy w trakcie uzupełniania Repozytorium. Pojawiać się tu będą wydania bieżące oraz starsze — te, gdzie mamy prawo do publicznego udostępnienia

Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich online GSW

Wydawnictwo GSW wydaje monografie naukowe i podręczniki akademickie w wersji książkowej (drukowanej) oraz elektronicznej (online + do pobrania PDF).
Wszystkie wydawnictwa online (te, do których mamy prawo do publicznego udostępnienia) publikowane są na platformie Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW, do którego dostęp jest publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

  Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW
Czasopisma techniczne z dostępem online

Biblioteka GSW zapewnia czytelnikom dostęp do następujących czasopism naukowych, których wydawcą jest Wydawnictwo SIGMA-NOT. Zapraszamy!

 1. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE. Recenzowane artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory i ogniwa, aparaty i urządzenia, automatyka, badania i certyfikacja, bezpieczeństwo pracy, elektronika przemysłowa, elektrotermia, elektryczny sprzęt powszechnego użytku, energetyka, energoelektronika, elektroinstalacje, kable i przewody, maszyny i transformatory, materiały i technologie, miernictwo, napęd elektryczny, normalizacja i przepisy, ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa, sieci elektroenergetyczne, technika świetlna. Informacje o nowościach krajowych i światowych z zakresu elektrotechniki (wydawnictwa, konferencje, imprezy i wydarzenia techniczne).
 2. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Podstawy projektowania, wytwarzania i kształtowania własności metali, materiałów ceramicznych, polimerów i kompozytów. Rozwój nowych materiałów i technologii zaawansowanych oraz doskonalenie materiałów konwencjonalnych. Inżynieria powierzchni. Popularyzacja nowych metod badań składu chemicznego, struktury i własności materiałów. Systemy kontroli jakości materiałów oraz techniczne i ekonomiczne kryteria ich doboru. Standaryzacja materiałów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania banków danych materiałowych.
 3. GOSPODARKA WODNA. Szeroko rozumiana problematyka gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Zagadnienia hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii. Administrowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ich wykorzystywanie i ochrona. Deficyt wody. Zagadnienia regulacji rzek i ochrony przed powodzią. Drogi wodne. Hydroenergetyka. Budownictwo wodne, eksploatacja, zarządzanie, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko. Uregulowania prawne z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Działania podejmowane przez administrację szczebla centralnego i samorządy w gospodarowaniu wodą. Informacje o działalności międzynarodowych organizacji branżowych, konferencjach, sympozjach, zjazdach itp. Prezentowanie nowości wydawniczych krajowych i zagranicznych.
 4. PRZEGLĄD MECHANICZNY. Miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1935 r. Jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasi Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.
 5. CHŁODNICTWO. Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości). Kriogenika. Transport chłodniczy. Budowa i eksploatacja obiektów chłodniczych: komory chłodnicze, mroźnicze i z kontrolowaną atmosferą, monobloki, izolacje, drzwi i kurtyny powietrzne. Wyposażenie sklepów i gastronomii (meble chłodnicze). Skróty prac badawczych dotyczących techniki chłodniczej. Zagadnienia związane z technologią schładzania, zamrażania i przechowywania. Co miesiąc artykuły techniczne i technologiczne, najnowsze wiadomości z zakresu prawa, życia branży, działalności organizacji chłodniczych, wywiady, reportaże, relacje z imprez, spotkań i targów, informacje ze świata.
 6. PROBLEMY JAKOŚCI. Pismo naukowe prezentujące w sposób pogłębiony dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości i zarządzania. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z jakością organizacji i zarządzania oraz wdrażaniem, realizacją i certyfikacją systemów zapewnienia jakości. Prezentuje badania naukowe stanowiące podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń na łamach czasopisma. Misją czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki w obszarze zarządzania poprzez popularyzowanie narzędzi i metod doskonalenia jakości oraz inspirowanie i integrowanie środowiska kwalitologów.

Opracowano na podstawie: Portal Informacji Technicznej (baza artykułów technicznych online), https://sigma-not.pl/home.xhtml.

Darmowe podręczniki akademickie online udostępnione przez fundację OpenStax Poland

Gdańska Szkoła Wyższa, w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty związane z psychologią, rekomenduje korzystanie z podręcznika online:
R.M. Spielman et al., Psychologia., OpenStax Poland, 2020, https://openstax.pl/podreczniki?q=psychologia

Jak korzystać z podręcznika?

Podręcznik jest dostępny w formie cyfrowej na stronie: https://openstax.pl/podreczniki?q=psychologia

 • prosimy kliknąć w okładkę podręcznika
 • następnie prosimy wybrać opcję "Zobacz w przeglądarce" i za pomocą "Spisu treści" wybrać odpowiedni rozdział
 • poszczególne rozdziały mają unikatowe linki; można skopiować je z paska adresu przeglądarki i np. wysłać innym osobom
 • można również pobrać cały wolumen w postaci pliku PDF
Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Zachęcamy do korzystania z portalu Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury (kronika.gov.pl). Gromadzi on w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki.

Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych (wg stanu na luty 2023), w tym m.in.:

 • książki,
 • czasopisma,
 • fotografie,
 • grafiki i rysunki,
 • zbiory muzealne,
 • zbiory archiwalne.

Wszyscy zainteresowani mogą ponadto korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznają także książki mniej znanych autorów, a nawet stworzą własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury.

Portal zapewnia większą dostępność cyfrowych dzieł, lepszą jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Więcej informacji na temat funkcjonalności nowego można znaleźć w zakładce Pomoc.

  kronika.gov.pl

Zobacz krótki film nakręcony w naszej bibliotece
(jeżeli się nie wyświetla, poczekaj chwilkę lub kliknij w link (na YouTube): https://youtu.be/a2iMJi3Qt2M

Zobacz też poprzedni film o naszej bibliotece, w czasie pandemii: https://youtu.be/iwnhSRYTAXQ