Skrypt
Prawo budżetowe. Zarys wykładu - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Dorota Maśniak, Prawo budżetowe. Zarys wykładu, Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-47-4. Stron 78, format 17x24 cm (B5), cena: 10,00 zł. Skrypt dla studentów
10,00 zł
Dyscyplina: Prawo, Ekonomia
SKU: 047
   
Tytuł Prawo budżetowe
Podtytuł Zarys wykładu
Autor Dorota Maśniak
Rok wydania 2013
Strony 78
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-47-4
Cena (zł) 10,00

Skrypt dla studentów

Dodatkowe informacje

Skrypt skierowany jest do studentów oraz wszystkich stykających się w życiu zawodowym z regulacjami prawnymi dotyczącymi budżetu państwa, długu publicznego czy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na la­pidarną formę stanowić ma pomoc w zgłębianiu problematyki prawa budżetowego w ramach procesu dydaktycznego lub samodzielnych dociekań.

Spis treści

Rozdział I. Zagadnienia ogólne

 1. Finanse
 2. Finanse publiczne
 3. Finanse publiczne a finanse niepubliczne
 4. System finansowy
 5. Instytucja finansowoprawna
 6. Funkcje finansów publicznych
 7. Prawo skarbowe (finansowe)
 8. Szczegółowe dyscypliny
 9. Środki publiczne
 10. Jednostki sektora finansów publicznych
 11. Jednostka budżetowa
 12. Samorządowy zakład budżetowy
 13. Instytucja gospodarki budżetowej
 14. Agencja wykonawcza
 15. Literatura do rozdziału I

Rozdział II. Budżet

 1. Budżet
 2. Rodzaje budżetów
 3. Charakter prawny budżetu
 4. Forma budżetu
 5. Prowizorium budżetowe
 6. Zasady budżetowe
 7. Zasada jedności formalnej
 8. Zasada jedności materialnej
 9. Zasada powszechności (zupełności)
 10. Zasada szczegółowości
 11. Zasada roczności
 12. Zasada równowagi
 13. Zasada jawności
 14. Zasada przejrzystości
 15. Państwowe fundusze celowe
 16. Budżet a Fundusz celowy – porównanie
 17. Podział funduszy celowych
 18. Literatura do rozdziału II

Rozdział III. Dług publiczny. Deficyt budżetowy

 1. Państwowy dług publiczny
 2. Konstytucyjny limit długu publicznego
 3. Regulacje Konstytucji RP dotyczące długu publicznego
 4. Dług publiczny a deficyt budżetowy
 5. Saldo budżetowe
 6. Deficyt budżetowy
 7. Źródła przychodów pokrywających deficyt
 8. Skarbowy papier wartościowy
 9. Bon skarbowy
 10. Obligacja skarbowa
 11. Skarbowy papier oszczędnościowy
 12. Procedury oszczędnościowe i sanacyjne
 13. Literatura do rozdziału III

Rozdział IV. Finanse samorządu terytorialnego

 1. Finanse samorządu terytorialnego
 2. Dualizm administracji publicznej
 3. Decentralizacja administracji publicznej
 4. Finansowanie zadań
 5. Nadzór na realizacją zadań
 6. Konstytucyjne zasady dotyczące finansów samorządu terytorialnego
 7. Środki publiczne gmin
 8. Dochody własne gminy typu fiskalnego
 9. Dochody własne gminy typu majątkowego
 10. Inne dochody własne gminy
 11. Dochody zewnętrzne gmin
 12. Literatura do rozdziału IV

oraz spis przywoływanych aktów prawnych

Nota biograficzna

Dorota Maśniak. Doktor habilitowany z zakresu prawa finansowego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego, ubezpieczeniowego i cywilnego. Wykonuje zawód radcy prawnego.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji