PDF
0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018. ISBN 978-83-89762-51-1. Stron 20, format 17x24 cm. Wydanie cyfrowe w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 051
   
Tytuł Analiza stanu naprężeń
Podtytuł Skrypt dla studentów
Autor Maciej Pawłowski
Rok wydania 2018
Wydanie Cyfrowe (PDF) w dostępie publicznym
Strony 20
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-51-1
Cena (zł) Nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

W skrypcie omówiono pojęcie tensora naprężeń, kierunki główne naprężeń oraz dwie najważniejsze hipotezy wytężeniowe (Mohra i Hubera), zakończone ich porównaniem. Naprężenie zredukowane σred według hipotezy Hubera jest równe lub mniejsze od naprężenia zredukowanego według Mohra. W najgorszym przypadku, gdy naprężenia główne tworzą ciąg arytmetyczny, różnica wynosi 13,4%.

Nota prawna

Zabrania się: samowolnego udostępniania publicznego całości lub/i fragmentów oraz sprzedaży kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku.

Dopuszcza się: pobieranie i wydruk.

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2018

Dostęp cyfrowy

Link bezpośredni:

Spis treści

 • Analiza sił wewnętrznych
  • Tensor naprężeń
  • Kierunki główne tensora
  • Koła Mohra
 • Naprężenia zredukowane
  • Naprężenia dopuszczalne
  • Hipoteza Mohra
  • Hipoteza Hubera
  • Porównanie obydwu hipotez
  • Ćwiczenia
 • Dodatek
  • Własności wektora naprężeń
Fotografia: Pawłowski Maciej

Nota biograficzna

Maciej Pawłowski. Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 10 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Profesor w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wydanie online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wydanie online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0
 5. Całkowanie numeryczne, wydanie online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7

W zakładce "Dostęp cyfrowy" ("Dostęp online PDF") do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF