Egzamin poprawkowy z Mechaniki prof. Gumkowski

Egzamin poprawkowy z Mechaniki prowadzonej przez prof. Gumkowskiego odbędzie się 25.02.2023r., o godz. 11:00.
Dotyczy wszystkich grup: Ip3-e, Ip3-T oraz Ip3.
Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams.

Egzamin poprawkowy z Mechaniki prof. Gumkowski

Egzamin poprawkowy z Mechaniki prowadzonej przez prof. Gumkowskiego odbędzie się 12.02.2023r., o godz. 11:00.
Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole 2022-01 Mechanika (w) Ip3-e, Ip3-T

Pages