Rekrutacja na studia 2019/2020 trwa

W związku z pytaniami, czy rekrutacja na studia trwa nadal, uprzejmie informujemy, że zapisać się na studia można teoretycznie w każdym czasie. Na bieżący semestr w roku akademickim 2019/2020 można zapisać się we wrześniu, również w październiku.

Komunikat

Do czasu wprowadzenia wszystkich treści, druki do pobrania, harmonogramy zjazdów, terminy egzaminów poprawkowych i inne, są dostępne na archiwalnej stronie https://gwsa.nazwa.pl/

Problemy z mailami 16.09.2019

(edit 16.09.2019 g. 19:00) 
Przywracanie działania poczty zostanie zrealizowane do końca dnia (19.06.2019). W związku z tym radzimy, aby istotną korespondencję e-mail wysłaną w dniu dzisjeszym (zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych) nadać ponownie.

Pages