Wpis z przedmiotu "Logistyka w przedsiębiorstwie" - ZiIP5

Uwaga studenci grupy ZiIP5, którzy zaliczyli przedmiot "logistyka w przedsiębiorstwie" - prosimy o dostarczenie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć do dziekanatu GSW w Gdańsku w terminie do 05.03.2020 r. w celu uzupełnienia wpisu.

Uwaga! grupy A3, A1-MSU, A3a-MSU

Wpisy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego : PRAWO ADMINISTRACYJNE, (grupa A3) ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (grupy A1-MSU, A3a-MSU) odbędą się w dniu 22.02.2020 r. (sobota) o godz. 9:00, sala A217. Wszyscy studenci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu zobowiązani są zgłosić się po wpis w ww. terminie osobiście, z indeksem oraz kartą okresowych osiągnięć.

Pages