Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów "Marketing i badania marketingowe" oraz "Międzynarodowe stosunki gospodarcze"

Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. Stanisława Miecznikowskiego.
Edit. Linki do egzaminów na Platformie Moodle GSW (dostęp po zalogowaniu).

Terminy zaliczeń:
I termin - 20.06.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online
II termin - 04.07.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online

Wykłady on-line 13-14 czerwca 2020

W najbliższy weekend 13-14 czerwca 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów.
W piątek do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Wykłady on-line 6-7 czerwca 2020

W najbliższy weekend 6-7 czerwca 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów.
W piątek 5 czerwca do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Zapisy na seminaria - Wydział Zamiejscowy w Tczewie

W dniu 01.06.2020 r. odbędą się zapisy na seminaria na studiach pierwszego stopnia na kierunkach administracja i pedagogika semestr 4 na Wydziale Zamiejscowym w Tczewie. Wykazy promotorów oraz obszary tematyczne zostaną przesłane na maile grupowe. Zapisy odbędą się telefonicznie, pod nr 58 530 01 29, wg następującego harmonogramu…

Pages