Egzamin poprawkowy z Termodynamiki

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki dla studentów z Tczewa i Gdańska odbędzie się 26 września o godz. 10:00 w siedzibie Uczelni w Gdańsku, w sali B206.

Zaliczenia poprawkowe z Fizyki - prof. Cenian

Zaliczenia poprawkowe z Fizyki dla grup Ip2 i Ip2-e odbędą się:
- 12 września o godz. 14:00 (I termin),
- 19 września  o godz. 14:00 (II termin).

Zaliczenie poprawkowe będzie w formie zadań dostępnych na platformie Moodle.

Egzaminy/zaliczenia u prof. Mirosława Borkowskiego

Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotów prowadzonych przez prof. Mirosława Borkowskiego, proszeni są o zgłoszenie się do wykładowcy telefonicznie lub mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 r. w celu ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu.

Pages