Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego:

29.06.2024 r., godz. 8:00

Prawo administracyjne  - grupy: Aazp4, Aazp4-e, Ap4-e, Azwa4, Azwa4-e, Azwa4-B (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

30.06.2024 r. godz. 8:00

Postępowanie administracyjne - grupy: Aazp4, Aazp4-e, Ap4-e, Ap4-T, Azwa4, Azwa4-e, Azwa4-T  (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

01.07.2024 r. godz. 9:00

Administracyjne postępowanie egzekucyjne - grupa K2s  (forma ustna, na miejscu w szkole, sala B111)

W  tygodniu poprzedzającym termin egzaminu, zostaną podane - w załączniku do tego komunikatu -  listy kolejności przystępowania do egzaminu w formie zdalnej.

Studenci, którzy mają do zaliczenia "warunek" lub "różnicę programową" z przedmiotu prowadzonego przez dr B. Krzyczkowskiego (z przedmiotów ww. lub innych), proszone są o zgłoszenie się mailowo do dziekanatu: dziekanat@gsw.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2024 r., w celu dopisania do listy osób przystępujących do egzaminu.

Dziekanat GSW w Słupsku nieczynny

Dziekanat GSW w Słupsku będzie nieczynny w poniedziałek 3 i 10 czerwca, w środę 19 i 26 czerwca oraz będzie czynny w godzinach 12:00-16:00 w środę 12 czerwca.

Ponadto Dziekanat będzie nieczynny od dnia 23.07.2024 r., prosimy o kontakt z Dziekanatem w Gdańsku.

Pages