Konferencja naukowa "Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji ..."

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku oraz Urząd Statystyczny w Gdańsku zapraszają na konferencję naukową, pt. „Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 r. (sobota) w budynku Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk, ul. Wydmy 3 w sali nr 5 (parter, lewe skrzydło). Początek obrad godz. 10:00.

Komitet organizacyjny

 • Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku dr hab. Jerzy Auksztol
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału PTD w Gdańsku dr hab. Izydor Sobczak
 • Prorektor GWSA w Gdańsku doc. Wioleta Mikołajczewska

Zgłoszone referaty

 1. Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Kierownik Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Sekretarz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie „Wyzwania statystyki wobec procesów globalizacji”.
 2. Władysław Kanka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku „Wybrane problemy polityki społecznej w województwie pomorskim w świetle liczb”.
 3. Odeta Mazur-Gołyszny, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku „Perspektywy zatrudnienia absolwentów szkół na pomorskim rynku pracy”.
 4. Zbigniew Pietrzak, Urząd Statystyczny w Gdańsku „Źródła informacji statystyki publicznej wykorzystywane w ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (województwa)”.
 5. Aleksandra Sarnowska, Urząd Statystyczny w Gdańsku „Informacja statystyczna wykorzystywana w ocenie sytuacji demograficznej kraju (województwa)”.
 6. Ewa Mathea, Anna Janicka, Urząd Statystyczny w Gdańsku „Praca nierejestrowana w Polsce w wybranych latach”.
 7. Marek Barański, Wydział Architektury i Urbanistyki (Dział Rewitalizacji) Urzędu Miejskiego w Gdańsku „Dane statystyczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji rewitalizacyjnych” (na przykładzie: Gdańsk Dolne Miasto i Górna Orunia).
 8. Milena Piszora, Powiatowy Urząd Pracy w Malborku „Bezrobocie w powiecie malborskim i nowodworskim w latach 2000-2009 w świetle liczb”.
 9. Mariola Skibicka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Słupsku, Inspektorat w Lęborku „Starzenie demograficzne ludności w Polsce i jego wpływ na wielkość i strukturę świadczeń emerytalno-rentowych”.
 10. Wioleta Chmielowska, Barbara Kozłowska, Sąd Okręgowy w Gdańsku „Przestrzenne zróżnicowanie częstości rozwodów w województwie pomorskim w świetle liczb”.

Jednocześnie informujemy, że gotowość zabrania głosu w dyskusji zgłosiły niżej wymienione studentki Wydziału Administracji GWSA: Elżbieta Bortnik, Katarzyna Tesarowska, Ewa Kałduńska, Anna Pieczewska, Jadwiga Trykacz, Anna Szymanek, Hanna Zieman.

Sekretariat konferencji: budynek B, pokój B5, tel. 58 305 08 12 w.33.

Dojazd tramwajem linii nr 8 do ostatniego przystanku: Stogi-Plaża.
Kampus Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12 w.33, 58 305 08 89 w.33, fax jw. w.40

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Saturday, 11 June, 2011