Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "X lat Polski w Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy"

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "X lat Polski w Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy".

Termin konferencji: 23.05.2014 r. rejestracja uczestników od godz. 9:00; wystąpienia uczestników od 10:00 do 16:20
Miejsce: Audytorium I Gdańskiej Szkoły Wyższej, budynek "C" 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa

Zgłoszenia

W związku ze zmianami organizacyjnymi prosimy prelegentów o przesłanie w terminie do dnia 5 maja tytułów wystąpień wraz z krótkimi (4-6 zdań) streszczeniami.

 • on-line
 • elektroniczne na adres mailowy: gsw@gsw.gda.pl lub kancelaria@mbfilar.pl
 • faksem: 58 305 08 12 w.40 lub 58 305 08 89 w.40
 • telefoniczne: tel. 58 305 08 12 w.31 | tel. 58 522 98 54 | tel. kom. 696 210 330

Opłata za udział w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (monografia punktowana), a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom do końca lutego 2015 r. Za zgłoszone i opublikowane referaty autorzy nie otrzymują honorarium.

Proponowane moduły tematyczne

 1. Integracja Polski z Unią Europejską – zmiany strukturalne w polskiej gospodarce po wejściu Polski do UE (w tym zmiany społeczne, gospodarcze, prawne, polityczne, m.in. polityka spójności, zmiany systemu edukacji, zmiany w służbie zdrowia itp.).
 2. Członkostwo Polski w UE a bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.
 3. Prawo unijne a prawo krajowe – próba analizy funkcjonowania systemów prawnych.
 4. Wpływ funduszy unijnych na rozwój gospodarczy Polski.
 5. Miejsce i rola regionów w Polsce i w Unii Europejskiej – analiza porównawcza.
 6. Unia Europejska a polscy przedsiębiorcy – próba oceny.
 7. Polska w Unii Europejskiej – wyzwania na przyszłość.

Zgłoszone referaty

 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Dąbrowski, GSW, Richard Nikolaus von Caudenhove-Kalergi (1894–1972) – „ojciec” i „prorok” europejskiej myśli integracyjnej
 • prof. dr hab. soc. Witold A. Jasvin, Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny (Moskwa), Katedra psychologii projekcyjnej, Instytut Psychologii im. Wygotskiego, Środowisko edukacyjne: komfort psychologiczny i bezpieczeństwo
 • prof. nadzw. dr hab. Adam Karpiński, GSW, Istota kapitału przeszkodą w integracji ponad­narodowej
 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Lamentowicz, WSAiB, Instytucjonalny kryzys UE
 • prof. dr. soc. docent Andrey Lymar, MATI-RPTU im. K.E. Ciolkowskiego, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (Moskwa), Młodzież w kontekście europejskich wartości. Trudności interpretacji
 • prof. nadzw. dr hab. Dariusz Nawrot, GSW, Kulturowo-cywilizacyjne podwaliny Europy
 • prof. nadzw. dr hab. Rafał Ożarowski, UG, Unia Europejska a Bliski Wschód. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku
 • prof. dr hab. soc. Tatiana E. Petrova, Uniwersytet Państwowy S-Petersburg, Katedra socjologii młodzieży i polityki młodzieżowej, Zmiany przestrzeni kulturowej nowoczesnej młodzieży studenckiej
 • prof. nadzw. dr Przemysław Kierończyk, GSW, Konstytucje państw Unii Europejskiej. Przykłady najciekawszych rozwiązań prawnoustrojowych
 • dr Gracjan Cimek, AMW, BRICS jako wyzwanie dla Unii Europejskiej
 • dr Andrzej Drzewiecki, AMW, O Unii Europejskiej, bez jubileuszowego kadzidła
 • dr Bartłomiej Krzyczkowski, GSW, Kooperacja organu krajowego z podmiotem unijnym
 • dr Tomasz Lenkiewicz, Instytut Politologii UG, Podmioty generujące europejskie wartości polityczne
 • dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, UG, dr Mirosław Borkowski, GSW, Migracje jako problem polityczno-prawny UE
 • dr Michał Tarkowski, GSW, Wizja Europy w poglądach Juliusza Mieroszewskiego. Wybrane zagadnienia
 • dr Paweł Trawicki, UG, Społeczność Pomorza w kalejdoskopie przeobrażeń europejskich
 • mgr Paulina Błażejewska, Uniwersytet Wrocławski, Udział Polski we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 • mgr Karolina Szydywar-Grabowska, AMW, Rosyjska definicja bezpieczeństwa europejskiego – casus krymski
 • mgr Michał Wdowiak, UG, Własność lokalu jako prawo rzeczowe w wybranych państwach UE
 • mgr Jan Zacharewicz, Prezes Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Business Consultants, doktorant UG, Doświadczenia i oczekiwania pomorskich przedsiębiorców na przestrzeni X lat członkostwa Polski w UE

Komitet naukowy

 • prof. Tadeusz Dmochowski
 • prof. Krzysztof Drzewicki
 • prof. Adam Karpiński
 • prof. Przemysław Kierończyk
 • prof. Lech Milian
 • prof. Dariusz Nawrot
 • prof. Jarosław Nocoń
 • prof. Rafał Ożarowski
 • prof. Andrzej Pułło
 • prof. Izydor Sobczak
 • prof. Sergiusz Wasiuta
 • doc. Wioleta Mikołajczewska
 • doc. Tadeusz Noch
 • dr Mirosław Borkowski – Sekretarz Komitetu
 • dr Wojciech Drzeżdżon
 • dr Janusz Gierszewski
 • dr Bartłomiej Krzyczkowski
 • dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

Komitet organizacyjny

 • dr Bartłomiej Krzyczkowski – Przewodniczący Komitetu
 • dr Alicja Mikołajczyk
 • mgr Aleksandra Friedberg
 • mgr Łukasz Lewandowski
 • inż. Dorota Stagun
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Friday, 23 May, 2014