Konferencja "Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne"

Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku oraz Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku uprzejmie zapraszają na konferencję naukową pt.
Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demo­graficzne

Termin konferencji: 16.05.2014 r.
rejestracja uczestników 9:50-10:10; wystąpienia uczestników od 10:10 do 16:00
Miejsce: sala nr 5, budynek "S" Gdańska Szkoła Wyższa, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa
Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku

Informacje ogólne

 • Czas na wygłoszenie referatu 10–15 minut.
 • Po wygłoszeniu referatów danej sesji przewiduje się pytania do autorów referatów i krótką dyskusję.
 • Planowana liczba uczestników konferencji – około 50 osób.
 • Sekretariat konferencji: inż. Dorota Stagun (Gdańska Szkoła Wyższa), tel. 58 305 08 12 w.31.

Przewidywany ramowy program konferencji:

 • 9:50-10:10 – rejestracja uczestników
 • 10:10 – otwarcie konferencji
 • 10:20-11:50 – obrady
 • 11:50-12:00 – przerwa na kawę
 • 12:00-13:00 – obrady
 • 13:00-13:30 – przerwa na posiłek
 • 13:30-14:50 – obrady
 • 14:50-15:00 – przerwa na kawę
 • 15:00-16:00 – obrady
 • 16:00 – zakończenie obrad

Autorzy i tematy referatów

Sesja I. Rozwój gospodarczo-społeczny

 1. prof. zw. dr hab. Piotr Dominiak, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Tworzenie miejsc pracy przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim
 2. dr Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Systemowe podejście do rozwoju regionalnego w województwie pomorskim
 3. dr Zygmunta Barańska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku,
 4. mgr Zbigniew Pietrzak, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie pomorskim według powiatów
 5. dr Tomasz Nowosielski, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Rozwój gospodarki morskiej w Polsce a możliwości zatrudnienia

Sesja II. Sytuacja na rynku pracy, w tym poziom bezrobocia

 1. prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku, Szara strefa na krajowym rynku pracy
 2. mgr Michał Bruski, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wraz z zespołem, Dynamika i struktura bezrobocia w województwie pomorskim
 3. mgr Aleksandra Sarnowska, Urząd Statystyczny w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku, Bezrobocie wśród generacji poniżej 25. roku życia oraz osób w wieku 55 lat i więcej w województwie pomorskim
 4. dr Jacek Maślankowski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Sytuacja absolwentów na rynku pracy w województwie pomorskim
 5. dr Przemysław Banasik, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Stymulacja rynku pracy osób powyżej 55. roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia
 6. mgr Teresa Plenikowska, Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku, Zmiany w poziomie aktywności zawodowej kobiet w województwie pomorskim w świetle spisów powszechnych ludności w 2002 i 2011 roku
 7. mgr Dorota Janiszewska, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku, Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Niemczech (na przykładzie Meklemburgii i Bawarii)

Sesja III. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy

 1. prof. nadzw. dr hab. Izydor Sobczak, Przewodniczący Rady Interesariuszy Gdańskiej Szkoły Wyższej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku, Zmiany w strukturze i bilansie ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim i ich wpływ na poziom bezrobocia
 2. mgr Małgorzata Strzyżewska, członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku, Wpływ zmian w poziomie urodzeń w minionych latach na liczbę ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim
 3. mgr Robert Kaźmierczak członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku, Rola migracji wewnętrznych i zagranicznych w kształtowaniu liczby ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim

Skład zespołu programowo-organizacyjnego konferencji

 • Sobczak Izydor – przewodniczący (Gdańska Szkoła Wyższa, Polskie Towarzystwo Demograficzne)
 • Kozłowski Zbigniew – z-ca przewodniczącego (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Lewandowki Łukasz – członek (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Friedberg Aleksandra – członek (Gdańska Szkoła Wyższa)
 • Janiszewsa Dorota – członek (Polskie Towarzystwo Demograficzne)
 • Kaźmierczak Robert – członek (Polskie Towarzystwo Demograficzne)
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Friday, 16 May, 2014