Konferencja "Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki"

Gdańska Szkoła Wyższa; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku oraz Urząd Statystyczny w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego, zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku – uwarunkowania i skutki", która odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27, w dniu 24 maja 2016 r.

Termin konferencji: 24.05.2016 r. (wtorek), godz. 9:30-15:30
Termin zgłoszeń: 19.05.2016 r.
Miejsce
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27
Organizator
Gdańska Szkoła Wyższa
Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku
Urząd Statystyczny w Gdańsku
przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego

Zgłoszenia

sekretariat konferencji

 • formularz on-line (preferowane)
 • elektroniczne na adres e-mail: gsw(at)gsw.gda.pl
 • telefoniczne: tel. 58 305 08 12 w. 31, tel. 58 305 08 89 w. 31

Termin zgłoszeń uczestnictwa: 19 maja 2016 r.

Opłata za udział w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (monografia punktowana). Istnieje także możliwość nadesłania referatu do publikacji bez uczestnictwa w konferencji.

Planowana liczba uczestników konferencji – ok. 80 osób.

Program konferencji

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.30 Otwarcie konferencji: Kanclerz i Rektor Gdańskiej Szkoły Wyższej. Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego

10.30-11.30 Referaty:

 • Izydor Sobczak (Gdańska Szkoła Wyższa; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku), Uwarunkowania częstości urodzeń i ich przestrzennego zróżnicowania w województwie pomorskim w latach 2002–2035. Metody analizy procesu urodzeń.
 • Maciej Kisała (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Polityka rodzinna w województwie pomorskim na tle zmian demograficznych.
 • Zygmunta Barańska (Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku), Zgony w województwie pomorskim i ich przestrzenne zróżnicowanie – stan aktualny i prognozy do 2035 r.
 • Robert Kaźmierczak (Gdańska Szkoła Wyższa; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku), Wpływ migracji wewnętrznych i zagranicznych na liczbę ludności w województwie pomorskim w latach 2005–2035.

11.30-12.00 Pytania i dyskusja

12.00-12.30 Przerwa na poczęstunek

12.30-13.50 Referaty:

 • Teresa Plenikowska (Uniwersytet Gdański; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku), Zmiany w liczbie i strukturze ludności według biologicznych grup wieku w ujęciu trójdzielnym w województwie pomorskim w latach 2002–2035. Proces starzenia ludności.
 • Jerzy Auksztol (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku), Sytuacja zawodowa osób młodych wchodzących na rynek pracy w województwie pomorskim.
 • Małgorzata Strzyżewska (Gdańska Szkoła Wyższa; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku), Zmiany w liczbie ludności według edukacyjnych grup wieku w województwie pomorskim w latach 2003–2035.
 • Małgorzata Flisik (Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Tczewskiego), Wpływ zmian demograficznych na funkcjonowanie oświaty w powiecie tczewskim.
 • Jacek Maślankowski (Uniwersytet Gdański; Urząd Statystyczny w Gdańsku), Szkolnictwo wyższe w województwie pomorskim wobec aktualnych i przewidywalnych uwarunkowań demograficznych do 2035 r.
 • Tadeusz Adamejtis (Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej), Obszary o największych wyzwaniach dla polityki rozwoju regionalnego Pomorza wynikające z procesu starzenia ludności.

13.50-14.20 Pytania i dyskusja

14.20-14.40 Przerwa

14.40-15.10 Referaty:

 • Zbigniew Pietrzak (Urząd Statystyczny w Gdańsku; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku), Dynamika liczby ludności w województwie pomorskim według ekonomicznych grup wieku do 2035 r. Relacje między liczbą ludności w wieku: przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym.
 • Michał Bruski (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku), Wyzwania dla rynku pracy wynikające z prognozy demograficznej dla województwa pomorskiego.
 • Katarzyna Baładynowicz-Panfil (Uniwersytet Gdański), Konsekwencje starzenia ludności – „srebrna gospodarka” i jej ograniczenia.

15.10-15.30 Pytania i dyskusja

15.30 Zakończenie konferencji

Czas na każde wystąpienie: 10 minut

Zobacz publikację wydaną po ostatniej konferencji

 • Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-89762-66-5
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Tuesday, 24 May, 2016