Department of Social Sciences in Gdansk

Level of study: Second cycle

Part-time studies, Online studies

Leads to: Master's degree

The studies last 2 years (4 semesters)

Language of study: Polish

Zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Studia I stopnia na tym kierunku: https://gsw.gda.pl/pl/administracja-pierwszego-stopnia

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Administracja

NAUCZYSZ SIĘ:

 • budżetować i zarządzać podmiotem
 • korzystać z przepisów prawa administracyjnego oraz zasad funkcjonowania instytucji w Polsce i UE

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • służbie cywilnej, będziesz gotowy do pełnienia funkcji kierowniczych
 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Socjologia organizacji
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Nadzór RIO nad samorządem terytorialnym
 • Zarządzanie nieruchomościami
Bezpieczeństwo wewnętrzne

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi w sytuacjach kryzysowych
 • współpracować z przedstawicielami organów nadrzędnych oraz odpowiednich służb
 • specyfiki pracy w zakresie zwalczania przestępczości
 • pełnić różne role w zespole: zarówno sprawnie wykonywać polecenia lidera, jak i samodzielnie oceniać kompetencje poszczególnych członków grupy, przydzielać im zadania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem
 • jednostkach i służbach porządku publicznego

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Przestępczość gospodarcza i skarbowa
 • Przestępczość zorganizowana
 • Media i społeczeństwo wobec przestępczości
 • Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość
 • Komunikacja społeczna a przestępczość
 • Odpowiedzialność organów administracji za bezpieczeństwo publiczne
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Rodzaje zagrożeń i sposób ich rozpoznawania
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
Zarządzanie

NAUCZYSZ SIĘ:

 • samodzielnie rozwiązywać problemy
 • organizować zespoły pracownicze i kierować nimi
 • opracowywać i wdrażać programy zarządzania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • przedsiębiorstwach i instytucjach integrującego się rynku pracy UE, jako menadżer, prowadzić działalność gospodarczą

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Marketing i badania marketingowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie strategiczne

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

Możesz pracować w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • System ochrony prawnej w UE
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo karne skarbowe
 • Przygotowanie projektów do UE
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 • Prawo wyznaniowe

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.500 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
520 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB