Departament of Engineering Sciences and Management in Gdansk, Branch Campus in Tczew

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Engineer

The studies last 3.5 years (7 semesters)

Language of study: Polish

Zapraszamy na studia I stopnia (inżynierskie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3,5 roku (7 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku oraz w filii w Tczewie

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów lub filię

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji Filia w Tczewie
Kierunek 'Zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w 2021 r. przeprowadziła wizytację tego kierunku. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Czytaj cały tekst

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

NOWOŚĆ!

Informatyka w zarządzaniu

NAUCZYSZ SIĘ:

 • podstaw programowania
 • tworzenia baz danych
 • zastosowania nowoczesnych technologii internetowych do tworzenia aplikacji
 • pozyskiwania i implementowania gotowych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, zabezpieczanie systemów informatycznych, aplikacji i sieci komputerowych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach gospodarczych stosujących zintegrowane systemy informatyczne
 • instytucjach informatycznych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • korporacjach

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy programowania
 • Bazy danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Wybrane systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Biznes elektroniczny
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych w biznesie
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwe
Inżynieria ochrony środowiska

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska
 • koordynować podczas realizacji projektu wzajemne oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • zakładach komunalnych
 • zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej
 • przedsiębiorstwach gazowniczych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ochrona przyrody i monitoring środowiska
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Inżynieria utylizacji odpadów
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Recykling materiałów
 • Technologia wody i ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
Mechatronika

NAUCZYSZ SIĘ:

 • efektywnie łączyć mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, oprogramowania CAD, CAM
 • łączyć elektronikę z mechaniką o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych
 • zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych
 • zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych
 • serwisach urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Public relations
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Podstawy mechatroniki
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy sterowania i regulacji
 • Mechanika płynów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Inżynieria produkcji

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania materiałami produkcyjnymi
 • realizować podstawowe funkcje zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym
 • zarządzać parkiem maszynowym
 • optymalizować wykorzystanie materiału

MOŻESZ PRACOWAĆ W:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych
 • zespołach zajmujących się oceną wykorzystania potencjału parku maszynowego

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja produkcji
 • Inżynieria wytwarzania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Inżynieria systemów produkcyjnych
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomika i systemy jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Logistyka i zarządzanie transportem

NAUCZYSZ SIĘ:

 • budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL
 • realizować zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych
 • zarządzać transportem w podmiotach TSL

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych
 • firmach komunikacji miejskiej
 • centrach logistycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji
 • Infrastruktura transportowa
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Inżynieria transportowa

Umiejętności

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

Możesz pracować w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynier ds. zapewnienia jakości
 • instytucjach administracyjnych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Wstęp do socjologii
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Badania operacyjne w inżynierii
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Prawo gospodarcze
 • Marketing i badania marketingowe
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Nauka o materiałach
 • Projektowanie inżynierskie
 • Grafika inżynierska
 • Procesy produkcyjne
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Metrologia
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Wprowadzenie do techniki
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Ochrona wartości intelektualnej

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
3.000 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
620 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Przejdź do opisu wybranego kierunku studiów i tam zapoznaj się z wysokością czesnego

Wybierz kierunek studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zniżki stałe Promocje czasowe
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB