Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez dr Sławomira Koroluka

Podstawy prawoznawstwa - grupy: A1, A1-e, A1-T, K1, K1-e, Za1-B

Do dnia 15.02.2024 r.należy przesłać mailowo, na adres: koroluk.s@gswgdansk.edu.pl, dwa artykuły z prasy, o których była mowa podczas zajęć. Przesłanie artykułów jest warunkiem otrzymania oceny dostatecznej. Studenci, którzy chcieliby uzyskać ocenę wyższą, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu ustnego (na zasadach określonych przez wykładowcę podczas zajęć, polegających na zreferowaniu artykułów)  w dniu 17.02.2024 r. w godzinach 9:00 - 12:00, w formie zdalnej, na Teamsach.

W tym celu, w treści maila, który będzie wysyłany z ww. artykułami, należy napisać: Proszę o połączenie na Teamsach w dniu 17.02.2024 r. w godz. 9:00 - 12:00 w celu przystąpienia do egzaminu ustnego.

W dniu 17.02.2024 r. nalezy być zalogowanym na Teamsach w godz. 9:00 - 12:00 i oczekiwać na wywołanie przez wykładowcę.

Pozostałe osoby, które satysfakcjonuje ocena dostateczna, proszone są o napisanie w treści maila: Nie będę przystępował/przystępowała do egzaminu ustnego.

 

Publiczne prawo gospodarcze - grupy: Ap4-e, Ap5, Ap5-e, Ap5-T, Aza5-e, Aza5-T, Pb, Zabp5, Zap5-B, Zap5-O

Do dnia 15.02.2024 r.należy przesłać mailowo, na adres: koroluk.s@gswgdansk.edu.pl, dwa artykuły z prasy, o których była mowa podczas zajęć. Przesłanie artykułów jest warunkiem otrzymania oceny dostatecznej. Studenci, którzy chcieliby uzyskać ocenę wyższą, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu ustnego (na zasadach określonych przez wykładowcę podczas zajęć, polegających na zreferowaniu artykułów)  w dniu 18.02.2024 r. w godzinach 9:00 - 12:00, w formie zdalnej, na Teamsach.

W tym celu, w treści maila, który będzie wysyłany z ww. artykułami, należy napisać: Proszę o połączenie na Teamsach w dniu 18.02.2024 r. w godz. 9:00 - 12:00 w celu przystąpienia do egzaminu ustnego.

W dniu 18.02.2024 r. nalezy być zalogowanym na Teamsach w godz. 9:00 - 12:00 i oczekiwać na wywołanie przez wykładowcę.

Pozostałe osoby, które satysfakcjonuje ocena dostateczna, proszone są o napisanie w treści maila: Nie będę przystępował/przystępowała do egzaminu ustnego.

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew