Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu STANDARDY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA - prof. M. Borkowski:

17.09.2023 r., godz. 9:30  - 11:00 - grupy: A2-e, Kkr4-e, Kps4-e, Za2-B, A2-T

17.09.2023 r. , godz. 11:15 - 12:30 - grupy: A2, Kkr4, Kps4

Egzamin odbędzie się na platformie Teams (zakładka - egzaminy), w formie ustnej - indywidualne połączenie z każdym studentem.

Osoby, które mają przystąpić do egzaminu, proszone są o przesłanie potwierdzenia na adres: nauka@mbfilar.pl - w odpowiedzi otrzymają link do logowania na stronę.

Wszystkie osoby uczestniczące w egzaminie będą musiały mieć włączone kamery!

 

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew