0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Pływalność i stateczność okrętu. Kurs podstawowy, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-31-2. Stron 80, format 16,5x23,7 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 131
   

Książka wydana elektronicznie (PDF) i dostępna nieodpłatnie
zobacz "Dostęp do wydania elektronicznego"

Tytuł Pływalność i stateczność okrętu
Podtytuł Kurs podstawowy
Autor Maciej Pawłowski
Rok wydania 2023
Wydanie Online (PDF), w dostępie publicznym
Strony 80 (+ 1)
Format (cm) 16,5x23,7 (B5)
ISBN 978-83-66270-31-2
Cena (zł) Nieodpłatnie
Nota prawna

ZABRONIONE / FORBIDDEN
samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów oraz sprzedaż kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku

DOPUSZCZONE / ALLOWED
pobieranie i wydruk
 

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, 2022

Dostęp cyfrowy

Wydanie online (PDF) dostępne na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

  Wydanie online (PDF)   Repozytorium
Spis treści
 1. Definicje … 5
 2. Opis kadłuba okrętu … 5
 3. Skala Bonjeana … 7
 4. Krzywe hydrostatyczne … 9
 5. Uwzględnianie odkształcenia kadłuba okrętu … 13
 6. Wpływ zmiany gęstości wody na zanurzenie statku … 14
 7. Warunki równowagi okrętu … 15
 8. Charakterystyki hydrostatyczne kadłuba … 26
 • a) Krzywa środków wyporu … 26
 • b) Ewoluta metacentryczna … 27
 • c) Ramiona pary sił … 28
 • d) Wykres biegunowy ramion … 30
 • e) Dodatkowe ramię kształtu … 31
 • f) Ramiona w układzie kartezjańskim … 32
 • g) Kryteria stateczności … 34
 • h) Krzywa środków pływania … 34
 • i) Warstwa wypornościowa … 38
 1. Krzywa ramion pontonu prostopadłościennego … 38
 2. Wyznaczanie krzywej ramion … 41
 • a) Metoda pantokaren … 41
 • b) Metoda Kryłowa-Dargniesa … 41
 1. Momenty przechylające wywołane przemieszczaniem ciężaru lub zmianą wyporności okrętu … 44
 • a) Ładunki płynne … 46
 • b) Przyjęcie ciężaru … 48
 • c) Teoria klina … 50
 1. Próba przechyłów … 52
 • a) Metoda najmniejszych kwadratów … 53
 • b) Średnia arytmetyczna … 55
 • c) Uwzględnianie stałych błędów … 57
 1. Stateczność dynamiczna okrętu … 59
 2. Stateczność okrętu przy zetknięciu z dnem … 63
 • a) Dokowanie … 63
 • b) Punktowe zetknięcie okrętu z dnem w PS … 64
 • c) Krawędziowe podparcie okrętu na dnie … 65
 • Projekt 1 – Uproszczona skala Bonjeana … 68
 • Projekt 2 – Obliczenie krzywej ramion metodą Kryłowa-Dargniesa … 69
 • Ćwiczenia … 70
 • Literatura … 80
Streszczenie

W skrypcie omówiono podstawowe pojęcia dotyczące pływalności i stateczności okrętu, takie jak uwzględnianie odkształcenia kadłuba w obliczeniach wyporności, mało znane w literaturze, wpływ zmiany gęstości wody oraz zdjęcia lub przyjęcia ładunku na zanurzenie statku. Omówiono własności różniczkowe krzywych hydrostatycznych, ramion prostujących, badanie stateczności pod wpływem przesunięcia ładunku, próbę przechyłów, dynamiczne działanie momentu przechylającego oraz stateczność podczas zetknięcia się statku z dnem akwenu. Omówiono wpływ ładunków płynnych na stateczność. Określono najgorsze, pod względem stateczności, wypełnienie zbiornika cieczą, nieznane w literaturze. Skrypt zawiera dwa zadania projektowe do samodzielnego wykonania oraz liczne zadania – większość z podanymi rozwiązaniami

Fotografia: Pawłowski Maciej
Nota biograficzna

Maciej Pawłowski
Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 11 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Od 2012 roku profesor na Wydziale Nauk Inżynierskich Gdańskiej Szkoły Wyższej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2, https://tiny.pl/r4jhn
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wyd. online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1, https://tiny.pl/r4jq7
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8, https://tiny.pl/t44dt
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wyd. online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0, https://tiny.pl/whjsv
 5. Całkowanie numeryczne, wyd. online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7, https://bit.ly/wydawnictwo_123
 6. Pływalność i stateczność okrętu. Kurs podstawowy, wyd. online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-31-2, https://bit.ly/wydawnictwo_131

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania elektronicznego"