Zaliczenie przedmiotu: Podstawy Mechatroniki odbędzie się 24.06. 23 r o godz. 9:00. Test na Teams. Czas 1,5 h . Drugi termin 02.07.23 o godzinie 9:00, Test na Teams
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk