Egzamin z przedmiotu "Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości" dla grup Kkr4-e, Kps4-e odbędzie się dnia 01.07.2023 r. o godzinie 11:00 poprzez platformę TEAMS.

Kategoria powiadomień: Dziekanat