Termin egzaminu z przedmiotu "Postępowanie karne" u mgr Małgorzaty Sobczak-Brockiej dla grupy K3s:

13.02.2023 r. godz. 11:30

Termin egzaminu poprawkowego:

22.02.2023 r. godz. 11:30

Egzamin odbędzie się w siedzibie uczelni.

Kategoria powiadomień: Dziekanat