0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Całkowanie numeryczne, Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7. Stron 186, format 17x24 cm. Wydanie drugie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 123
   

Książka wydana elektronicznie (PDF) i dostępna nieodpłatnie

Tytuł Całkowanie numeryczne
Autor Maciej Pawłowski
Rok wydania 2022
Wydanie Drugie online (PDF), w dostępie publicznym
Strony 186
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-23-7
Cena (zł) Nieodpłatnie
Nota prawna

ZABRONIONE / FORBIDDEN
samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów oraz sprzedaż kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku

DOPUSZCZONE / ALLOWED
pobieranie i wydruk
 

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, 2020-2022

Dostęp cyfrowy

Wydanie online (PDF) dostępne na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

  Wydanie online (PDF)   Repozytorium

Spis treści

Całkowanie numeryczne … 7

 • § 1. Wstęp … 8
 • § 2. Metoda Lagrange'a … 9
 • § 3. Rozwijanie w szereg … 15
 • § 4. Wzory najwyższej dokładności … 24
 • § 5. Całkowanie funkcji regularnych … 28
 • § 6. Wzory Newtona-Cotesa … 32
 • § 7. Wzór trapezów … 37
 • § 8. Wzór Simpsona … 40
 • § 9. Zwiększenie dokładności obliczeń … 43
 • § 10. Metoda Romberga … 47
 • § 11. Wzory 5–8 … 51
 • § 12. Uogólniony wzór paraboliczny … 55
 • § 13. Obliczanie krzywych całkowych … 57
 • § 14. Wzory Czebyszewa … 60
 • § 15. Metoda prostokątów … 68
 • § 16. Wzory Gaussa … 72
 • § 17. Całkowanie w bazie Czebyszewa … 79
 • § 18. Metoda interpolacji Czebyszewa … 86
 • § 19. Całkowanie funkcji osobliwych metodą Gaussa … 91
  • a) Wzory Czebyszewa I … 91
  • b) Wzory Czebyszewa II … 97
  • c) Wzory z wagą [x/(1 – x)]1/2 … 102
  • d) Wzory z wagą (1 – x)1/2 … 106
  • e) Wzory z wagą (1 – x)–1/2 … 110
 • § 20. Całkowanie w przedziale nieskończonym … 114
  • a) Wzory Laguerre'a … 114
  • b) Wzory Hermite'a … 117

Specjalne metody całkowania … 123

 • § 21. Całkowanie tłumionych funkcji okresowych … 124
 • § 22. Planimetr … 130
 • § 23. Krzywe giętkowe … 130
  • a) Interpolacja trójpunktowa … 133
  • b) Analiza ugięcia giętki … 140
  • c) Interpolacja wielopunktowa … 144
 • § 24. Obliczanie całek z ominięciem funkcji pierwotnej … 147
  • a) Sprowadzanie do całki zależnej od parametru … 148
  • b) Podnoszenie całki do kwadratu … 149
  • c) Sprowadzanie do równania … 150
  • d) Całki Froullaniego … 150
 • § 25. Całkowanie jednomianu tłumionego … 155

Dodatek matematyczny … 167

 • § 26. Własności wielomianów Legendre'a … 168
 • § 27. Własności wielomianów Laguerre'a … 173
 • § 28. Własności wielomianów Hermite'a … 177
 • § 29. Tożsamości przydatne w zastosowaniach … 182
  • a) Definicje … 182
  • b) Tożsamości trygonometryczne przydatne w całkowaniu … 182
  • c) Użyteczne rozwinięcia … 182
  • d) Momenty funkcji sinus i kosinus … 183

Literatura … 185

Fotografia: Pawłowski Maciej

Nota biograficzna

Maciej Pawłowski. Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 10 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Profesor w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wydanie online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wydanie online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0
 5. Całkowanie numeryczne, wydanie online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania elektronicznego"