40,00 zł

Lech Milian, Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2, Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1. Stron 284, format 17x24 cm (B5), cena: 40,00 zł. Dostępne również nieodpłatne wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 40,00 zł
SKU: 109
0,00 zł

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-25-1. Stron 447, format 17x24 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 0,00 zł
SKU: 125
0,00 zł

Regina Ciereszko, Samoprofilaktyka prozdrowotna młodzieży. Zarys problematyki, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2022, ISBN druk 978-83-66270-27-5, ISBN online 978-83-66270-28-2. Stron 168, format 17x24 cm (B5). Wydanie książkowe (drukowane) oraz online w pliku PDF o publicznym dostępie nieodpłatnym

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 0,00 zł
SKU: 128
0,00 zł

Różnokierunkowość współczesnych procesów społecznych w polskiej tematyce badawczej w latach 1989-2019, Mariusz Tadeusz Fierek (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-66270-01-5. Stron 226, format 17x24 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 0,00 zł
SKU: 101
0,00 zł

Migracja - zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury. Tło historyczne i społeczne, Mirosław Borkowski, Andrey Lymar (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2022, ISBN druk 978-83-66270-20-6, ISBN online 978-83-66270-21-3. Stron 252, format 17x24 cm. Wydanie książkowe (drukowane) oraz online w pliku PDF o publicznym dostępie nieodpłatnym

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładkiskrzydełko ostatniej strony okładki
Price: 0,00 zł
SKU: 120
30,00 zł

Lech Milian, Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018. ISBN 978-83-89762-99-3. Stron 224, format 17x24 cm (B5), cena: 30,00 zł

Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym cz. 1 - pierwsza strona okładki
Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym cz. 1 - ostatnia strona okładki
Price: 30,00 zł
SKU: 099
12,00 zł

Adam Jan Karpiński, Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2013, wydanie drugie uzupełnione. ISBN 978-83-89762-48-1. Stron 166, format 14,8x21,0 cm (A5), cena: 12,00 zł

Prywatna własność środków produkcji. Wydanie drugie 2013 - pierwsza strona okładki
Prywatna własność środków produkcji. Wydanie drugie 2013 - ostatnia strona okładki
Price: 12,00 zł
SKU: 048

Pages