Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

  • semestr zimowy: do 15 września
  • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

  • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
  • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca