Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r., kończy się 30 września 2022 r. i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.

Studia stacjonarne

Semestr zimowy 01.10.2021 – 20.02.2022
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2021 – 22.12.2021
przerwa świąteczna zimowa 23.12.2021 – 02.01.2022
zajęcia dydaktyczne cd. 03.01.2022 – 23.01.2022
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 24.01.2022 – 13.02.2022
przerwa międzysemestralna 14.02.2022 – 20.02.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 21.02.2022 – 06.03.2022
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego r.a. 2021/2022 07.03.2022 – 31.03.2022
Semestr letni 21.02.2022 – 30.09.2022
w tym:
zajęcia dydaktyczne 21.02.2022 – 13.04.2022
przerwa świąteczna wiosenna 13.04.2022 – 19.04.2022
zajęcia dydaktyczne cd. 20.04.2022 – 19.06.2022
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 20.06.2022 – 10.07.2022
wakacje letnie 11.07.2022 – 30.09.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 05.09.2022 – 30.09.2022
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego r.a. 2021/2022 01.10.2022 – 31.10.2022

Dni wolne: 02.11.2021 r., 12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 17.06.2022 r.

Dla ostatnich semestrów studiów stacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.

Studia niestacjonarne

Semestr zimowy 01.10.2021 – 20.02.2022
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2021 – 22.12.2021
przerwa świąteczna zimowa 23.12.2021 – 02.01.2022
zajęcia dydaktyczne cd. 03.01.2022 – 23.01.2022
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 24.01.2022 – 13.02.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 14.02.2022 – 27.02.2022
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego r.a. 2021/2022 28.02.2022 – 31.03.2022
Semestr letni 21.02.2022 – 30.09.2022
w tym:
zajęcia dydaktyczne 21.02.2022 – 13.04.2022
przerwa świąteczna wiosenna 13.04.2022 – 19.04.2022
zajęcia dydaktyczne cd. 20.04.2022 – 19.06.2022
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 20.06.2022 – 10.07.2022
wakacje letnie 11.07.2022 – 30.09.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 05.09.2022 – 30.09.2022
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego r.a. 2021/2022 01.10.2022 – 31.10.2022

Dla ostatnich semestrów studiów niestacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 12/2021 Rektora GSW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022