Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r., kończy się 30 września 2021 r. i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.

Studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 21.02.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 – 22.12.2020

przerwa świąteczna zimowa

23.12.2020 – 03.01.2021

zajęcia dydaktyczne cd.

04.01.2021 – 24.01.2021

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

25.01.2021 – 14.02.2021

przerwa międzysemestralna

15.02.2021 – 21.02.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

22.02.2021 – 07.03.2021

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

08.03.2021 – 31.03.2021

SEMESTR LETNI

22.02.2021 – 30.09.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

22.02.2021 – 31.03.2021

przerwa świąteczna wiosenna

01.04.2021 – 06.04.2021

zajęcia dydaktyczne cd.

07.04.2021 – 13.06.2021

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

14.06.2021 – 04.07.2021

wakacje letnie

05.07.2021 – 30.09.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

06.09.2021 – 30.09.2021

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

01.10.2021 – 31.10.2021

Dni wolne: 12.11.2020 r., 13.11.2020 r., 30.04.2021 r., 04.06.2021 r.
Dla ostatnich semestrów studiów stacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.

Studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 21.02.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 – 22.12.2020

przerwa świąteczna zimowa

23.12.2020 – 03.01.2021

zajęcia dydaktyczne cd.

04.01.2021 – 24.01.2021

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

25.01.2021 – 14.02.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2021 – 28.02.2021

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

01.03.2021 – 31.03.2021

SEMESTR LETNI

22.02.2021 – 30.09.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

22.02.2021 – 31.03.2021

przerwa świąteczna wiosenna

01.04.2021 – 06.04.2021

zajęcia dydaktyczne cd.

07.04.2021 – 13.06.2021

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

14.06.2021 – 04.07.2021

wakacje letnie

05.07.2021 – 30.09.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

06.09.2021 – 30.09.2021

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

01.10.2021 – 31.10.2021

Dla ostatnich semestrów studiów niestacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.


Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora GSW z dnia 23 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021