Zobacz niżej organizację roku akademickiego dla studiów niestacjonarnych

Studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 23.02.2020

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

przerwa świąteczna zimowa

21.12.2019 – 06.01.2020

zajęcia dydaktyczne cd.

07.01.2020 – 26.01.2020

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

27.01.2020 – 16.02.2020

przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 23.02.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

24.02.2020 – 08.03.2020

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

02.03.2020 – 31.03.2020
02.03.2020 – 30.04.2020¹

SEMESTR LETNI

24.02.2020 – 30.09.2020

w tym:

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 – 08.04.2020

przerwa świąteczna wiosenna

09.04.2020 – 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne cd.

15.04.2020 – 14.06.2020

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

15.06.2020 – 05.07.2020

wakacje letnie

06.07.2020 – 30.09.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

07.09.2020 – 30.09.2020

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

01.10.2020 – 30.10.2020

Dni wolne: 30.04.2020, 12.06.2020.
Dla ostatnich semestrów studiów stacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.

Studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 23.02.2020

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

przerwa świąteczna zimowa

21.12.2019 – 06.01.2020

zajęcia dydaktyczne cd.

07.01.2020 – 26.01.2020

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

27.01.2020 – 16.02.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.02.2020 – 01.03.2020

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

02.03.2020 – 31.03.2020
02.03.2020 – 30.04.2020¹

SEMESTR LETNI

24.02.2020 – 30.09.2020

w tym:

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 – 08.04.2020

przerwa świąteczna wiosenna

09.04.2020 – 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne cd.

15.04.2020 – 14.06.2020

podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

15.06.2020 – 05.07.2020

wakacje letnie

06.07.2020 – 30.09.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

07.09.2020 – 30.09.2020

okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

01.10.2020 – 30.10.2020

Dla ostatnich semestrów studiów niestacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.


Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 3/2019 Rektora GSW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020
¹ Termin zmieniony Zarządzeniem Nr 2/2020 Rektora GSW z dnia 16 marca 2020 r. w związku z epidemią COVID-19